Welkom bij Monastic store Online

Disclaimer

Deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld en er is getracht zoveel mogelijk relevantie informatie te vermelden wat u kan helpen een juiste beslissing te nemen bij uw aankoop. Deze informatie kan echter tussentijds veranderen zonder dat dit wordt opgemerkt. Daarom kunnen er op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan de vermelde informatie, nog kan Monastic store enige aansprakelijkheid aanvaarden voor deze verkeerde informatie. Mocht u informatie tegenkomen die volgens u niet correct is, dan verzoeken wij u contact op te nemen zodat deze verkeerde informatie kan worden herzien.

Wellness
De informatie over het gebruik van wellness artikelen die vermeld is op deze internetsite is afkomstig uit bibliografische boeken die gepubliceerd zijn door gezondheidsprofessionals. Deze informatie is informatief van aard en mag in geen enkel geval ter vervanging dienen van adviezen en recepten die door een arts worden voorgeschreven. Alleen een arts is bevoegd om u een medische behandeling te geven die het meest geschikt voor u is. Monastic store wijst iedere verantwoordelijkheid in geval van ongeval, letsel of schade van de hand die door wie dan ook wordt ondergaan die op basis van de informatie op deze site zichzelf medicatie voorschrijft.

Foto's, omschrijvingen en symbolen kunnen afwijken van het geleverde product. Typ- en zetfouten voorbehouden.

Monastic store is op generlei wijze aansprakelijk voor eventuele geleden schade, voortkomend uit gebruik van producten welke zijn geleverd via Monastic store online.

Alle vermelde merknamen en beeldmerken zijn eigendom van de respectieve eigenaren.